Załącznik nr 2

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

/Imię i nazwisko oraz adres konsumenta/

                                                                                 

Super Pet Aleksandra Durda

ul. Zarzeczna 33

96-321 Słubica A

Polska

NIP: 5291835188

e-mail: sklep@fretkowo.pl

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

Data zawarcia umowy*/odbioru* - …………………………………………………………………………….. .

 

 

 

_______________________________________

(Podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data i miejscowość - ……………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślićDodano do ulubionych

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.